תעשיית הנדל"ן העולמית תקועה שנות אור מאחורי העולם הטכנולוגי.

על מנת להתגבר על הפער ולשלב שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כך שנוכל לייעל את העבודה ולמקסם תוצאות, בנינו יישומים מתקדמים לאיסוף מידע ויצירת בינה מלאכותית העוזרת לנו לנתח הזדמנויות השקעה במהירות המירבית.

מערכת Legacy Capital מעבדת כמות אדירה של מידע על עסקאות שנעשו אל מול עסקאות קיימות ובונה מודל תמחור מפורט. טכנולוגיה זו נותנת יתרון משמעותי ביכולת לקיחת ההחלטות של קניה ומכירה של נכסים.

הטכנולוגיה שלנו
השירות שלנו

המחלקה המשפטית

מעטפת משפטית מלאה, הכוללת ליווי עבור המשקיעים

מחלקת כספים

חלוקת הרווחים למשקיעים על פי חלקם בהשקעה

מחלקת אנליזה 

בדיקת הכדאיות הכלכלית של כל פרויקט בתרחישים שונים

מחלקת קשרי משקיעים 

דיווח תקופתי למשקיעים

מחלקת פיתוח עסקי

פיתוח מערכת הבינה

המלאכותית שלנו (AI)

מחלקת ליווי פיננסי

מעקב, ניטור וליווי התקדמות הפרויקט

הגנות ובטוחות

בעלות על הנכס בטאבו בעלות בשותפות בתאגיד המחזיק בנכס בהתאם לחלקה היחסי בהון העצמי

חשבון נאמנות כל כספי המשקיעים יועברו לחשבון נאמנות ייעודי מפוקח ויועברו לטובת הפרויקט, בהתאם להוראות כתב נאמנות ובכפוף להסכם בלבד

שווי הנכס שמאות חתומה ע"י שמאי מוסמך מקומי

בדיקת נאותות נערכת בדיקה מקיפה על היזם ועל הפרויקט לפני כל השקעה

קדימות בתשלומים למשקיעים היזם לא מרוויח עד שהמשקיע לא מקבל את הקרן שלו פלוס תשואה

BUY OUT אפשרות לכפות מכירה לפי שיעור תשואה ידוע מראש

דוח ביצועים שוטף הפקת דוח למשיקיעים מדי רבעון על מצב הפרויקט

השיטה שלנו

Legacy Capital פיתחה שיטה חדשנית המבוססת על שימוש בטכנולוגיה מתקדמת לאיתור וביצוע השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל, במגוון של נכסים ובמקומות אסטרטגיים.

שיטת ההשקעות שלנו מבוססת על חמישה עקרונות יסוד מרכזיים:

התמקדות באיתור נכסים בעלי פוטנציאל השבחה בפריים לוקיישן

חיבור עם שותף מקומי בעל עבר עשיר ונסיון מוכח בנדל"ן

כניסה להשקעה בטווחי זמן קצרים של 36-18 חודשים

הגנות ובטוחות למשקיעים מנגנון הגנה שלם באמצעות כלים משפטיים מקיפים

מיקום פריסה גאוגרפית גלובאלית והשקעה באיזורי פריים לוקיישן באופן עקבי על מנת לצמצם סיכונים