2023
ספרד
הלוואות
מזנין

Legacy Capital חברה לקרן השקעות אשר מתמחה בנתינת הלוואות מזנין חוץ בנקאיות ליזמי נדל"ן בספרד לתקופות קצרות 

על הפרויקט

 

ספרד מתמודדת עם השפעותיו של משבר הסאבפריים, לכן עדיין קיימת רגולציה  על המערכת הבנקאית וישנן דרישות מאוד נוקשות לקבלת הלוואות לייזום נדל"ן.

בעקבות כך, נכנסו מספר שחקנים אשר נותנים הלוואות בריביות גבוהות אל מול שיעבוד ראשון של הנכס. לכן, חברנו לקרן השקעות אשר מתמחה בנתינת הלוואות מזנין חוץ בנקאיות ליזמי נדל"ן בספרד לתקופות קצרות. ההלוואות הינם לתקופות של עד 3 שנים שכנגדם משועבד הנכס (LTV מקסימלי 65%)

אתונה

אילת